Meie missioon  

Loome ühiselt võimalusi meie elanikele võimetekohaseks osalemiseks ühiskonnas.

Meie visioon 

Kujundame Eesti kaasaegseima elukeskkonna meie eakatele inimestele, kus kõigil oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks.

Meie põhiväärtused

Hoolivus- hoolime meie elanikest ning loome turvalise kodutunde.
Elurõõm- peame oluliseks elutahet, positiivsust ja rahulolu.
Väärikus- suhtume austuse ja lugupidamisega kõigisse meie elanikesse ning töötajatesse. Asjatundlikkus- oleme valdkonna asjatundjad, lähtume parimatest kogemustest ja kaasaegsetest töömeetoditest.