Rannapere Pansionaadis asub Viimsi Hoolekandekeskuse Haabneeme Päevakeskus. Päevakeskuses töötavad erinevad huvialaring. Tegevusi juhendavad erinevad juhendajad. Pansionaadi elanikel on huvi korral võimalik osaleda päevakeskuses enda jaoks võimetekohastes tegevustes. Eakate valikuid aitavad nõustada huvialaringide juhid ja päevakeskuse juhataja.
Füüsise hoidmiseks ja arendamiseks on päevakeskuses tervisevõimlemisrühmad, kus liikumisraskustega eakad saavad vajadusel harjutusi kaasa teha toolil. Kindlasti sobib eakatele käsitöö, mis aitab hoida käed ja sõrmed liikumises, et iseendaga kauem toime tulla. Meeleolu teeb rõõmsamaks laulmine. Kord või kaks kuus tähistatakse erinevaid tähtpäevi koosviibimise ja kontserdiga. 

Rohkem infot: www.viimsihoolekandekeskus.ee